ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A megrendelést megelőzően, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi ÁSZF szabályzatot. A megrendelés véglegesítéséhez a vásárló az oldalon kijelölt mező kipipálásával szabályzat minden pontját elfogadja.

A Szolgáltató adatai:

Név: Szente Margit (fantázianév: Margarete Design)

Cím: Budapest, Gidófalvy Lajos utca 27. 1.em 4., 1134

Elérhetőség: +36 30 353 4945

Adószám: 56771257-1-41

Bankszámlaszám: 12001008-01644328-00400008

Kapcsolódó jogszabályok:

A Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés különös figyelmet fordít az alábbi törvények betartására:

 • az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

 • az 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 • a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelem kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 • a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

 • a 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 • a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvényekről

 • a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 • a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályáról

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belüli a Megrendelő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/697 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF elfogadása

A jelenlegi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés betartását szolgálja ideértve a kapcsolódó jogszabályokat is. A jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatót és a Megrendelőt megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződés feltételeit, a határidők betartását, a fizetés módját valamit az elállás jogát.

A Szolgáltató és a Mergrendelő közt létrejött szerződés nyelve a magyar.

Az oldalon megjelenített termékek ára forintban értendők, amik 27%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.

Mivel az oldalon megjelenített termékek egyedi megrendelésre készültek, illetve készülnek, ezért az 1997. évi CLV. fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján az árak a termékekhez szükséges anyag egységáraként lesznek feltüntetve.

Az oldalon található termékek mintaként szolgálnak. A valóságban a színük, méretük eltérhetnek, amiért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A megrendelés elektronikusan megkötött szerződésnek minősül a 2001. évi CVIII. törvény alapján, ami fizetési kötelezettséget vonz maga után.

A rendelés menete

A Megrendelő megállapítja milyen típusú termékhez szeretné a saját elképzelése alapján az ő személyre szabott példányát megrendelni. A Megrendelő felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval e-mailben vagy telefonon. A Megrendelő és a Szolgáltató közösen megállapodnak a termék típusáról, mintájáról, színéről, alakjáról, dizájnjáról. A Szolgáltató ezután -igény szerint- vázlatokat küld a megadott támpontok alapján, amiből a Megrendelő kiválasztja a számára megfelelőt. A kiválasztott, egyeztetett ermék árazása függ a termék végleges méretétől, technikájától, az anyagköltségtől, a befektetett munkaóráktól, valamint a kézbesítés módjától . A végleges ár megállapítása után a Megrendelő banki átutalással vagy személyesen készpánzben fizeti a végösszeget. 

A rendelés teljes véglegesítésé előtt a Megrendelő elfogadja az oldalon található ÁSZF-et. A Megrendelő közvetlen a rendelés véglegesítése után maximum 48 órán belül elektronikus úton megkapja a számlát a rendelésről.

Panaszkezelés

A fogyasztó a termékkel kapcsolatos panaszát a következő elérhetőségeken tudja megtenni.

Telefonszám: 06 30 353 4945

Email: designmargarete@gmail.com

Írásos panaszra a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül válaszol. A panaszt a Szolgáltató másolatként rögzíti.

Szerzői jogok

Az oldalon található termékek a szerző kizárólagos tulajdonát képezik. Az 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról szóló 16.§ értelmében "A szerzői jogi védelem alapján a szerzői joga van a mű egészének vagy valamely azonosító részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető."

Az elállás joga

A Megrendelő, a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló törvény 20.§ 4 pontja alapján az elállási jogra nem jogosult. A törvény értelmében "ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Jótállási, szavatossági idő

Az elkészített termékek a következő jogszabály alapján (151/2003 (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jogállás) vállal jótállási és/vagy szavatossági időt.

A Megrendelő hibás termék esetén élhet a kellékszavatosság jogával. Ebben az esetben a Megrendelő kérhet javítást vagy kicserélést, kivéve, ha a Megrendelő által választott igény nem teljesíthető, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. A Megrendelő köteles a hiba felfedezésétől számított haladéktalanul, de maximum kettő hónapon belül közölni.

A Megrendelő hibás termék esetén élhet a termékszavatosság jogával. Ebben az esetben a termék akkor hibás, ha a termék nem felel meg a forgalomba hozatalkor érvényes minőségi követelményeknek, valamint, ha eltér a Szolgáltató által megadott leírástól. A termékszavatosság a termék forgalomba hozatalától számítva két év. A termék hibáját a termékszavatosság igénybevételekor a Megrendelőnek kell bebizonyítania. A Szolgáltató mentesülhet a termékszavatosság kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a termék nem üzleti tevékenysége körében gyártotta vagy hozta forgalomba. Ha a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető. Ha a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból eredő károkért, valamint azokért, amik gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből eredtek.

Fizetési módok

A termék kifizetésének két lehetséges módja van:

 1. Bankkártyás átutalás. A rendelés végösszegét az alábbi bankszámlaszámra kell utalni: 12001008-01644328-00400008

 2. Készpénzes fizetés, személyes átvétel esetén.

A Megrendelő maximum 48 órán belül a rendelésről elektronikus visszaigazolásra jogosult.

Átvételi lehetőségek

A termék átvételére két lehetőség van.

 1. A terméket lehet csomagküldő szolgálaton keresztül igényelni, ami jelen esetben a Magyar Posta vagy a Foxpost, aminek árát a csomagméret / súlya határoz meg. A csomagküldő szolgálat igénybevételekor a postaköltség a Megrendelőt terheli. Csomagküldő szolgáltatás igénybevételekor a Megrendelő elsősorban kérheti az előbb említett szolgáltatások csomagautomatába való rendelését, de házhozszállítás igénybevételekor, hogy melyik címre kéri a szállítást.

 2. A termék személyes átvétele Budapesten belül. Ebben az esetben a Megrendelőt semmilyen költség nem terheli. Mivel a margarete-design.com nem egy fizikai bolt ezért a személyes átvételt előzetesen kell egyeztetni.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el